Projekty
realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego
2020

Wspinaczka sportowa

Uprzejmie informujemy, że treningi powrócą od 1 września. Zajęcia są nieodpłatne, mogą w nich uczestniczyć uczniowie między 10-14 rokiem życia, mieszkający w Lublinie.  

Zajęcia trwają do 1,5h i będą odbywać się w Centrum Wspinaczkowym Kotłownia w Lublinie, ul. Cisowa 11. 

Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do dostarczenia Instruktorowi jednorazowej zgody na udział w zajęciach - POBIERZ. Na zajęciach ze wspinaczki sportowej, obowiązuje do odwołania Regulamin CW Kotłownia podczas zagrożenia epidemicznego - PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ 

Prosimy o przestrzeganie wszelkich środków ostrożności w tym zalecamy systematyczną dezynfekcje rąk.

Aktywne Pokolenie RegulaminLista zajęć