Projekty
realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego
2020

Squash

Zajęcia zostały zakończone - zapraszamy w przyszłym roku. 

 

Zajęcia trwają 45 minut i będą odbywać się w obiekcie Sportspark, ul. Bohaterów Monte Cassino 53a. 

Osoby NIEPEŁNOLETNIE są zobowiązani do dostarczenie Instruktorowi jednorazowej zgody Rodzica/Opiekuna na udział w zajęciach - POBIERZ

Zajęcia są nieodpłatne, mogą w nich uczestniczyć uczniowie i studenci między 16-26 rokiem życia, mieszkający w Lublinie. 
Uprzejmie informujemy, że nie podanie wszystkich danych przy zapisie (Imię i Nazwisko, numer legitymacji) skutkuje usunięciem z zajęć! Lista zajęć